image

JobConnect

Họ và tên (Full name)
Email
Số điện thoại (Phone number)
Năm sinh (Year of birth)
LinkedIn
Facebook
Địa điểm làm việc mong muốn (Preferred work location)
Mục tiêu nghề nghiệp trong 3-5 năm (Career goal in 3-5 years)
Kinh nghiệm làm việc (Work experience)
Công việc từng làm, Vị trí từng đảm nhận, Kinh nghiệm trong lĩnh vực (Previous jobs, positions held, industry experience)
Số năm kinh nghiệm (Year of experience)
Kỹ năng và trình độ chuyên môn (Skills and qualifications)
Học vấn (Education)
Trường (School)
Chuyên ngành (Major)
Bằng cấp (Degree)
Chứng chỉ, khoá học (Licenses, certificates, additional courses)
Vị trí công việc mong muốn (Desired job title)
Mức lương mong muốn (Desired salary range)
Thời gian bắt đầu công việc (Availability to start a new job)
Môi trường làm việc mong muốn (Preferred work environment)
Sẵn sàng công tác (Willingness to travel for work)
Loại hình công ty mong muốn (Preferred type of company)
Thông tin tham chiếu, nếu có (Professional references or recommendations)
Sở thích cá nhân liên quan đến công việc (Personal interests or hobbies that may be relevant to job opportunities)
Các dự án đã làm hoặc portfolio, nếu có (Relevant projects or portfolio if any)
CV/Resume của bạn (Upload your CV/Resume)
Vui lòng xóa thông tin liên hệ của bạn (email, số điện thoại, mạng xã hội, portfolio đính kèm) trước khi đăng tải.
Ngoại ngữ (Language)
Mức độ thành thạo (Language proficiency)
+ Thêm ngôn ngữ (add language)